สื่อการเรียนรู้

บทที่ 1  การสังเกตการณ์ท้องฟ้า
          :: นาฬิกาแดด
          :: นาฬิกาแดด (VDO)
          :: แผนที่กลุ่มดาวสว่าง
          :: แผนที่ดาววงกลม
          :: แผนที่ดาววงกลม (VDO)
          :: แผนที่ดาววงกลม (Flash)
          :: กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย
          :: ซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจำลอง Stellarium
          :: หลักการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ (Flash)
          :: การประกอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง (Flash)
            :: การประกอบกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง (Flash)
          :: ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ (Flash)
           :: กลุ่มดาวจักราศี I (Flash)
            :: กลุ่มดาวจักราศี II (Flash)
           :: สุริยวิถี (Flash)

บทที่ 2  ระบบสุริยะ
          :: ย่อส่วนระบบสุริยะ
          :: ไพ่ระบบสุริยะ
          :: ภาพจำลองสุริยะ (Flash)
          :: เปรียบเทียบคุณสมบัติของดาวเคราะห์ (Flash)
          :: โครงสร้างภายในของดวงอาทิตย์ (Flash)
          :: นิวเคลียร์ฟิวชันในดวงอาทิตย์ (Flash)
          :: กล้องรูเข็ม
          :: อุปกรณ์สาธิตวงโคจร
          :: ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ตามกฎนิวตัน
          :: จรวดอีโน
          :: จรวดน้ำ
          :: ซอฟต์แวร์แบบจำลองระบบสุริยะ Solar System Simulator
          :: การเกิดกลางวันกลางคืน (Flash)
          :: การเกิดฤดูกาล (Flash)
          :: การเกิดสุริยุปราคา (Flash)
          :: การเกิดจันทรุปราคา (Flash)
          :: ข้างขึ้น ข้างแรม (Flash)
          :: น้ำขึ้นน้ำลง - น้ำเป็นน้ำตาย (Flash)
          :: การเกิดฝนดาวตก (Flash)
          :: กฏของเคปเลอร์ (Flash)

บทที่ ดาวฤกษ์
          :: เครื่องฉายสเปกตรัมและอินฟราเรดเซ็นเซอร์
          :: วิธีใช้สเปกโตรมิเตอร์ (Flash)

          :: ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Flash)
          :: การตรวจหาระบบสุริยะอื่นๆ (Flash)
          :: สเปกตรัมของดาว (Flash)
          :: กฏของเคิร์ชฮอฟ (Flash)
          :: วัตถุท้องฟ้าในหลายช่วงคลื่น (Flash)
          :: การวัดมุมพาราแลกซ์ (Flash)
          :: หลักการพารัลแลกซ์ (Flash)

บทที่ กาแล็กซี และเอกภพ
          :: วัตถุในห้วงอวกาศลึก
          :: วิวัฒนาการของเอกภพ (Flash)
          :: การขยายตัวของเค้กลูกเกด (เอกภพ) (Flash)
          :: โปสเตอร์ภาพรวมของเอกภพ
          :: ระยะทางการเดินทางของแสง (Flash)

บทที่ การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก
          ::
เครื่องทดสอบอัลบีโดอย่างง่าย
          :: ปรากฏการณ์เรือนกระจก(Flash)
          :: อุปกรณ์สาธิตภาวะเรือนกระจก
          :: อุปกรณ์สาธิตการดูดกลืนความร้อน
          :: เอลนีโญ ลานีญา (Flash)
          :: การทำลายโอโซนของสารซีเอฟซี (Flash)
          :: กราฟข้อมูล อุณหภูมิ – แสงอาทิตย์

          :: ซอฟต์แวร์ MultiSpec
          :: ภาพถ่ายกรุงเทพมหานคร LandSat 5 TM True Color
          :: ภาพถ่ายกรุงเทพมหานคร LandSat 5 TM False Color
          :: ภาพถ่ายดาวเทียม LandSat 5
          :: ภาพถ่ายดาวเทียม LandSat 7
                                   
บทที่ 6  บรรยากาศ
             :: ห้องภาพเมฆ
          :: แผนภาพเมฆ
          :: การเกิดเมฆ (Flash)
          :: ชุดภาพเมฆ
          :: ชนิดของเมฆ (Flash)
          :: ตู้อุปกรณ์ตรวจอากาศ
          :: อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน
          :: อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ
          :: ลมบก - ลมทะเล (Flash)
          :: ลมหุบเขา - ลมภูเขา (Flash)
          :: อุปกรณ์วัดความเร็วลม
          :: อุปกรณ์วัดทิศทางลม
          :: การประดิษฐ์เทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย
          :: กราฟข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA
            :: ซอร์ฟแวร์เรียนรู้เรื่องบรรยากาศ

บทที่  7 น้ำ 
          :: หลอดวัดความโปร่งแสงของน้ำ
          :: อุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ
          :: การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทร (Flash)
          :: อุณหภูมิและการเปลี่ยนสถานะของน้ำ (Flash)   
          ::
คลื่นสึนามิ (Flash)

บทที่  8  ธรณี
          :: ตัวต่อแผ่นเปลือกโลก
          :: แผนที่ทวีปในอดีต
          :: แพนเจีย (Flash)
          :: การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (Flash)
          :: โครงสร้างของโลก (Flash)
          :: การศึกษาโครงสร้างของโลก (Flash)
          :: คลื่นปฐมภูมิและคลื่นฑุติยภูมิ (Flash)

          :: การเกิดสนามแม่เหล็กโลก (Flash)
          :: แผนภาพหิน
          :: คำอธิบายตัวอย่างหิน 12 ชนิด
          :: แผนภาพดิน 1
          :: แผนภาพดิน 2
          :: เอกสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลกของเราและธรณีวิทยาทั่วไป

บทที่  9  สิ่งมีชีวิต
          :: แผนภาพนก
          :: ไพ่ดาวเคราะห์
          :: แผนภาพฟอสซิลทางทะเล

[หน้าหลัก] [ลิขสิทธิ์] [กิจกรรม] [สื่อการเรียนรู้] [ดัชนี]

© 2003 - 2010 The LESA Project
All rights reserved.