ตู้สถานีตรวจอากาศ

 

ภาพที่ 1 ตู้อุปกรณ์ตรวจอากาศ

 

ภาพที่ 2 แบบด้านข้าง

 

ภาพที่ 3 แบบด้านหลัง

 

ภาพที่ 4 แบบด้านหน้า

 

ภาพที่ 5 แบบด้านล่าง