อุปกรณ์วัดทิศทางลม (Wind Vane)

 

ภาพที่ 1 อุปกรณ์วัดทิศทางลม (Wind Vane)

หลักการ
          อุปกรณ์วัดทิศทางลม ใช้หลักการ การต้านทานอากาศของแพนหาง เมื่อมีอากาศไหลผ่านอุปกรณ์วัดทิศทางลมในทิศทางตั้งฉาก หรือทำมุมกับเครื่องวัด จะเกิดแรงกระทำมากที่สุดบริเวณแพนหางของเครื่องวัด (มีพื้นที่ต้านอากาศมากที่สุด) แรงลมจะผลักให้แพนหางหมุนรอบแกนหมุน จนกว่าแพนหางจะมีทิศทางขนานกับทิศทางลม (พื้นที่ต้านอากาศน้อยที่สุด) จากหลักการนี้ทำให้สามารถระบุทิศทางลมได้

รายการอุปกรณ์
          1. แผ่นพลาสติกอะคริลิคขนาด 15 x15 เชนติเมตร
          2. แกนเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร
          3. แบริ่งขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 เซนติเมตร
          4. สกรู
          5. น๊อต
          6. กล่องอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
          7. เข็มชี้ทิศ
          8. สเกลบอกทิศ

ภาพที่ 2 แสดงรายการอุปกรณ์

ขั้นตอนการประกอบ
          1. ตัดแผ่นอะคริลิคตามภาพหมายเลข 1
          2. เจาะรูอะคริลิค 1.1 ให้รูเล็กมีขนาดเท่าแบริ่ง ส่วนรูใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเกลียวน็อต
          3. ใช้ความร้อนดัดอะคริลิค 1.1 ให้ตั้งฉาก
          4. ใส่สกรูเข้ากับรกูขนาดใหญ่แล้วยึดด้วยน๊อตทั้งสองตัว
          5. ประกอบส่วน 1.3 และ 1.4 ให้เป็นหวลูกศร แล้วติดเข้ากับหัวสกรู
          6. ติดแพนหางหมายเลข 1.2 เข้ากับด้านตรงข้ามรูสวมน๊อต
          7. ตัดสเกลหมายเลข 8 ติดกับพลาสติก และเจาะรูตรงกลางให้มีขนาดเท่ากับแบริ่ง ติดด้านล่างของแกนแพนหางให้ตรงกับรูเล็กตรงกลาง และทิศเหนือหันไปทางด้านหัวลูกศร
          8. เจาะรูกล่องอเนกประสงค์ให้ทะลุบนและล่าง ขนาดรูเท่ากับแกนเหล็ก
          9. ติดแบริ่งเข้ากับแกนแหล็กให้แน่น
          10. ติดพลาสติกหมาลเลข 7 เข้ากับแกนเหล็กเข้ากับกล่องอเนกประสงค์
          11. ยึดแกนเหล็กเข้ากับกล่องอเนกประสงค์ให้แน่น
          12. ปรับสมดุลของหัวศรและแพนหางโดยการหมุนหัวน๊อตเข้าออกจนกว่าจะสมดุล

การใช้งาน
          1. ปรับเข็มกำหนดทิศเหนือ ให้ชี้ไปยังทิศเหนือ
          2. อ่านค่าทิศทางลมจากแผ่นสเกล โดยอ่านจากด้านล่างของแผ่นสเกล
          3. ทิศทางลมจะถูกกำหนดโดยใช้ มุมอาซิมุท (Azimuth) คือ มุมที่เริ่มวัดจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก มีค่าตั้งแต่ 0 – 360 องศา
          4. บันทึกค่าทิศทางลมที่อ่านได้