ซอฟต์แวร์ Multispec

ซอฟต์แวร์ Multispec
    ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Multispec
 
ไฟล์ภาพถ่ายดาวน์เทียมสำหรับโปรแกรม Multispec
    BANGKOK.LAN
 
การใช้งานโปรแกรม Multispec และตัวอย่างไฟล์ภาพถ่ายดาวเทียม
    ReadMe
    TIPJUL1.LAN
 
* ข้อแนะนำ :: ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดมาเก็บไว้ในไดเรกทรอรีเดียวกันก่อนใช้งานโปรแกรม*