อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge)

 

ภาพที่ 1 อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge)

รายการวัสดุอุปกรณ์
          1. กรวย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน
          2. กระบอกตวง ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 1 กระบอก
          3. ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาว 32 เซนติเมตร จำนวน 1 ท่อน
          4. แผ่นพลาสติก ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
          5. โฟม หนา 1 นิ้ว ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น

ภาพที่ 2 แสดงรายการอุปกรณ์

วิธีการประกอบ
          1. ตัดปลายกรวยด้านล่างออกประมาณ 3 เซนติเมตร
          2. ตัดกรวยด้านบนออกประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร ให้ปากกรวยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
          3. ใช้มีดหรือกระดาษทรายแต่งปากกรวย ให้มีลักษณะยอดเป็นมุมแหลม
          4. ตัดโฟมเป็นวงกลมขนาดเท่ากับท่อ PVC แล้วเจาะรูเพื่อสวมกรวยที่ตัดเสร็จแล้ว

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการประกอบกรวย

          5. นำท่อ PVC ติดกับแผ่นพลาสติก โดยให้ท่อตั้งอยู่ตรงกลางแผ่น และติดกาวกันน้ำ
          6. ขัดและพ่นสีท่อเพื่อความสวยงาม

          7. วางกระบอกตวงไว้ตรงกลางท่อ
          8. สวมกรวยที่ติดกับแผ่นโฟม เข้ากับท่อ PVC โดยให้ส่วนล่างของกรวย สวมเข้ากับกระบอกตวง

วิธีการใช้งาน และอ่านข้อมูลอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน
          1. ตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝนไว้ในที่โล่ง และสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร
          2. ตั้งกระบอกให้ตั้งฉากและมั่นคง ไม่สั่นหรือโยก แล้วจึงกำหนดเวลาที่ทำการเก็บข้อมูล
          3. เมื่อถึงกำหนดเวลาเก็บข้อมูล ให้นำกรวยออกจากกระบอกวัดน้ำฝน
          4. หยิบเอากระบอกตวงในท่อ PVC
          5. อ่านค่าที่ได้จากกระบอกตวงโดยกำหนดให้ 10 มิลลิลิตร ของน้ำในกระบอกตวง เท่ากับ ค่าปริมาณน้ำฝน 1 มิลลิเมตร
          6. หากค่าปริมาณน้ำฝนมีมากกว่า 10 มิลลิเมตร น้ำฝนจะล้นเข้ามาอยู่ในท่อ PVC ให้ตวงปริมาณน้ำที่ล้นออกมาด้วย แล้วจดบันทึกปริมาณน้ำฝนทั้งหมด
          7. เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นำกระบอกตวง และกรวยประกอบเข้าด้วยกัน แล้วนำไปวางไว้ที่เดิม