อวกาศ

 
 
 


เนื้อหาในเรื่อง อวกาศ แบ่งออกเป็นสี่บท คือ การสังเกตการณ์
ท้องฟ้าซึ่งมุ่งเน้น ให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องการเคลื่อนที่ของ
ทรงกลมท้องฟ้าและทำความเข้าใจในองค์ประกอบความ
สัมพันธ์ของระบบสุริยะ วัฏจักรของดาวฤกษ์รวมไปถึง
กาแล็กซีและเอกภพ

บทที่ 1 การสังเกตการณ์ท้องฟ้า
       :: ตำแหน่งของโลกในจักรวาล
       :: การเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้า
       
:: กลุ่มดาว
       :: การดูดาวภาคปฏิบัติ
       :: กล้องโทรทรรศน์

บทที่ 2 ระบบสุริยะ
       :: องค์ประกอบของระบบสุริยะ
       :: นิยามของดาวเคราะห์
       :: ดวงอาทิตย์
       :: ดาวเคราะห์ และดวงจันทร์บริวาร
       :: ดาวเคราะห์แคระ
       :: วัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ
       :: กฏเกี่ยวกับวงโคจร
       :: จรวดและยานอวกาศ
       :: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

บทที่ 3 ดาวฤกษ์
       :: ธรรมชาติของแสง
       :: กำเนิดดาวฤกษ์
       :: ดาวในลำดับหลัก
       :: จุดจบของดาวฤกษ์
       :: ดาวคู่ และดาวแปรแสง


บทที่ 4 กาแล็กซี และเอกภพ
       :: กาแล็กซีทางช้างเผือก
      :: การสังเกตทางช้างเผือก
       :: กาแล็กซีประเภทต่างๆ
       :: กระจุกกาแล็กซี
       :: สสารมืด
       :: กฏฮับเบิล

       :: ทฤษฎีบิกแบง
       :: วัตถุในห้วงอวกาศลึก

 
 
 
 
 
 
 
       
 
       
[หน้าหลัก] [ลิขสิทธิ์] [กิจกรรม] [สื่อการเรียนรู้] [ดัชนี]