จุดจบของดาวฤกษ์

          เนื้อหาในเรื่อง จุดจบของดาวฤกษ์ เน้นให้นักเรียนเข้าใจถึงจุดจบที่แตกต่างกันของดาวฤกษ์ เมื่อมวลตั้งต้นของดาวฤกษ์ต่างกัน จุดจบของดาวฤกษ์ก็จะต่างกันไปด้วย

                                 :: การสิ้นอายุขัยของดาวฤกษ์
                                 ::
ดาวนิวตรอน
                                 ::
หลุมดำ