ดวงอาทิตย์

          เนื้อหาในเรื่อง ดวงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจ และทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ของเรา ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของระบบสุริยะ

                               :: ดวงอาทิตย์
                               :: พลังงานจากดวงอาทิตย์
                               ::
กิจกรรมกฏกำลังสองผกผัน
                               ::
การสร้างกล้องรูเข็มเพื่อวัดขนาดดวงอาทิตย์
                               ::
การสังเกตดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัย