ตำแหน่งของโลกในจักรวาล

           เนื้อหาในเรื่อง ตำแหน่งของโลกในจักรวาล มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจ มองเห็นภาพรวมของจักรวาล และรู้จักเทห์วัตถุท้องฟ้าประเภทต่างๆ

                                 :: ภาพรวมของจักรวาล
                                 ::
ตำแหน่งของโลกในจักรวาล
                                 ::
เทห์วัตถุท้องฟ้า