การดูดาวภาคปฏิบัติ

          เนื้อหาในเรื่อง การดูดาวภาคปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีทักษะในการสังเกตการณ์ท้องฟ้า รู้จักดาวฤกษ์และกลุ่มดาวที่สว่าง รับรู้การเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้าด้วยตนเอง

                                 :: การหาตำแหน่งดาวเหนือ
                                 ::
การสังเกตกลุ่มดาวสว่าง
                                 ::
กิจกรรมดูดาวเบื้องต้น