ดาวคู่ และดาวแปรแสง

          เนื้อหาในเรื่อง ดาวคู่ และดาวแปรแสง เน้นให้นักเรียนเข้าใจถึงธรรมชาติของดาวฤกษ์มากขึ้น ด้วยการศึกษาดาวคู่ และดาวแปรแสงประเภทต่างๆ

                                 :: ดาวคู่
                                 ::
ดาวแปรแสง