น้ำ

 
 
 


เนื้อหาในเรื่อง น้ำ นี้เน้นให้สามารถเข้าใจวัฏจักร และการ
หมุนเวียน ของน้ำในมหาสมุทร รวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อ
ภูมิอากาศ รู้จักทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้ง
มีความสามารถในการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้


บทที่ 7 น้ำ
       :: คุณสมบัติของน้ำ
       :: วัฏจักรของน้ำ

       :: การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทร
       :: คลื่นสึนามิ
       :: การเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ

 
 
 
 
 
 
 
       
 
       
[หน้าหลัก] [ลิขสิทธิ์] [กิจกรรม] [สื่อการเรียนรู้] [ดัชนี]