คลื่นสึนามิ

          เนื้อหาในเรื่อง คลื่นสึนามิ มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการเกิดคลื่นสึนามิ

                                      :: คลื่นสึนามิ