ปัจจัยที่ทำให้โลกเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย

          เนื้อหาในเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้โลกเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ ปัจจัยทางธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อุณหภูมิ พลังงาน ธาตุอาหาร น้ำ บรรยากาศ รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่น


                                 ::
ปัจจัยที่ทำให้โลกเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย
                                 ::
กิจกรรมไพ่ดาวเคราะห์