เวลาทางธรณี

          เนื้อหาในเรื่อง เวลาทาางธรณี มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลก นับตั้งแต่กำเนิดสุริยะจนถึงปัจจุบัน การจำแนกยุคสมัยโดยใช้วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในอดีต เป็นตัวกำหนด


                                 ::
เวลาทางธรณี
                                 ::
กิจกรรมศึกษาฟอสซิล