ภาวะเรือนกระจก

          เนื้อหาในเรื่อง ภาวะเรือนกระจก มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น ในเรื่องสมดุลของพลังงาน โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ พลังงานที่โลกแผ่ออกสู่อวกาศ และภาวะเรือนกระจก ซึ่งช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับพื้นผิวโลก

                                 :: ภาวะเรือนกระจก
                                 ::
กิจกรรม แบบจำลองภาวะเรือนกระจก