Digestive
Circulatory
Respiratory
Excretory
Nervous
Immune
Reproductive
Skeletal
profile
 
 
   การดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 1. รักษาสุขภาพให้ดี โดยการ รับประทานอาหาร พักผ่อน และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 2. แต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อป้องกันการเป็นหวัด
 3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
 4. ปิดปากและจมูกเวลาไอ หรือจาม
 5. ไม่ใช้สิ่งของปนกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
 6. อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ ไม่อับชื้นแออัด โดยเฉพาะสถานที่ที่มีควันบุหรี่ เพราะควันบุหรี่มีก๊าซพิษ คือไนโตรเจนไดออกไซด์ ทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
 7. ระวังการกระแทกอย่างแรงกับอวัยวะการหายใจ ได้แก่หน้าอก และปอด
 8. ไม่เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ไว้ในบ้าน เพราะขนสัตว์ก่อให้เกิดโรค
 9. โรคของระบบการหายใจ และองค์ประกอบอื่น ๆที่มีผลต่อการหายใจ
   
   โรคของระบบการหายใจ
 
  
  โรคถุงลมโป่งพอง ( ephysema)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
          

          โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคที่เนื้อปอดถูกทำลาย ส่งผลให้ การแลกเปลี่ยน ออกซิเจนลดลง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก

          สาเหตุของโรค สาเหตุของถุงลมโป่งพอง ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การสูบบุหรี่ นอกจากนั้นยังอาจเกิดจาก การสูดดมสิ่งที่เป็นพิษ เช่น มลภาวะ ไอเสีย ฝุ่น สารเคมี เป็นระยะเวลานาน ๆ

ที่มาภาพ : http://taem.weebly.com/3648361936393656362935913619363236103610362736343618365135921.html
     
  โรคปอดจากการทำงาน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  โรคปอดดำ (Anthracosis)
 
          โรคปอดดำ (Anthracosis) เกิดจากการสะสมผงถ่านคาร์บอนในปอดปริมาณมาก
 
ที่มาภาพ : http://cai.md.chula.ac.th/chulapatho/chulapatho/general/cell_injury/manthra4.html
 
  ซิลิโคซีส (Silicosisi)
 
            ซิลิโคซีส (Silicosisi) เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นของ ซิลิคอนไดออกไซด ์(Sillicon dioxide) เข้าไป ซิลิกา (silica) สารประกอบชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ SiO2 จุดหลอมเหลว 1,700 ํC จุดเดือด 2,230 ํC เป็นของแข็งไม่มีสีมีโครงสร้างผลึก 5 รูปแบบ ในธรรมชาติอยู่ในรูปของทราย คอวตซ์ และหินบางชนิด ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก้ว ผงขัด วัสดุทนไฟ และผลิตภัณฑ์เซรามิก เป็นต้น

 

ที่มาภาพ : http://allaboutlungcancer.net/information/silicosis/
     
  แอสเบสโตซีส (Asbestosis)
 
            แอสเบสโตซีส (Asbestosis) ซึ่งเกิดขึ้นจากการหายใจเอาฝุ่นในโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีกลิ่นและฝุ่นของสีน้ำยาเคลือบเงา
 
ที่มาภาพ : http://en.wikipedia.org/wiki/Asbestosis
 
  โรคหืด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
            โรคหืด คือ โรคของหลอดลมที่มีการตีบ หรืออุดตัน อันเนื่องมาจาก มีการอักเสบของหลอดลม มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลม มีเสมหะที่เหนียวออกมามาก

            โรคหืดมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ

  1. หลอดลมที่มีการตีบหรืออุดตันเป็นๆหายๆการตีบหรืออุดตันเกิดจาก กล้าเนื้อหลอดลมหดตัว เยื่อบุบวม มีการอักเสบ เสมหะมาก
  2. มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมร่วมด้วย
  3. หลอดลมมีสภาพไวผิดปกติต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น ควันต่างๆ กลิ่นที่แรง สารก่อภูมิแพ้
 
   อาการที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                 
                 
             
                 
    การจาม เกิดจากการหายใจเอาอากาศที่ไม่สะอาด เข้าไปในร่างกาย ร่างกายจึงพยายาม ขับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น ออกมานอกร่างกาย โดยการหายใจเข้าลึกแล้วหายใจออกทันที       การหาว เกิดจากการที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สะสมอยู่ในเลือดมากเกินไป จึงต้องขับออกจากร่างกาย โดย การหายใจเข้ายาว และลึก เพื่อรับแก๊สออกซิเจนเข้าปอด และแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกจากเลือด    
                 
                 
                 
             
                 
    การสะอึก เกิดจากกะบังลมหดตัวเป็นจังหวะๆ ขณะหดตัวอากาศจะถูกดันผ่าน ลงสู่ปอดทันที ทำให้สายเสียงสั่น เกิดเสียงขึ้น       การไอ เป็นการหายใจอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอม หลุดเข้าไปในกล่องเสียง และหลอดลม ร่างกายจะมี การหายใจเข้ายาว และหายใจออกอย่างแรง    
                 
                 
 
 
หน้าที่แล้ว กลับด้านบน หน้าถัดไป
คำแนะนำการใช้ I ตัวชี้วัด I เนื้อหา I วิดีโอ I แบบทดสอบ I ผู้จัดทำ
 
   
 
จัดทำโดย นิสา มากแก้ว ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี