Digestive
Circulatory
Respiratory
Excretory
Nervous
Immune
Reproductive
Skeletal
profile
 
 
   หลอดลม (Trachea)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

             หลอดลม (Trachea) อยู่ด้านหน้าของหลอดอาหาร ตอนบน จะติดอยู่กับ กระดูกอ่อนคริคอยด์ ปลายล่างจะอยู่ใน ระดับกระดูกสันหลัง ระดับอกชิ้นที่ 5 (T5) หลอดลมยาวประมาณ 4.5 นิ้ว ส่วนประกอบของ หลอดลมประกอบด้วย กระดูกอ่อนรูปครึ่งวงกลม 16-20 ชิ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกัน มิให้หลอดลมแฟบได้ง่าย และทำให้อากาศผ่านเข้าออก ได้สะดวก ฝาปิดกล่องเสียงก็สามารถขยายตัวได้ สะดวกในการกลืนอาหาร ทั้งกล่องเสียง และหลอดลมภายในจะบุด้วยเยื่อเมือก และมีขน (Cilia) ซึ่งจะขับเมือกออกมา คอยดักฝุ่นละออง หรือสิ่งที่หายใจปนไปกับอากาศเอาไว้

ที่มาภาพ : http://www.teachpe.com/ anatomy/ respiratory_system.php

 

 
   หลอดลมขั้วปอด (Bronchi)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
            หลอดลมขั้วปอด เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากหลอดลม แยกออกเป็น 2 ข้าง คือ ซ้ายและขวา โดยข้างขวาจะสั้นกว่า กว้างกว่า และอยู่ในแนวดิ่งมากกว่าข้างซ้าย โรคต่างๆ เช่น วัณโรค ปอดปวม จึงมักจะเกิดกับข้างขวามากกว่าข้างซ้าย หลอดลมขั้วปอดนี้จะทอดเข้าสู่ปอด ข้างขวาและซ้าย แตกแขนงออกเป็นแขนงเล็กๆ เป็นหลอดลมในปอด (Bronchioles) หลอดลมขั้วปอดมีส่วนประกอบ เหมือนหลอดลม แต่มีขนาดเล็กกว่าและผนังก็จะบางลงไปเรื่อยๆ จนถึงขนาดเล็ก และไม่มีกระดูกอ่อนเหลืออยู่ คงมีชั้นกล้ามเนื้อบางๆ ที่ปลายหลอดลมในปอด จะมีถุงลม (Alveoli) รวมกันอยู่เป็นพวง ซึ่งเป็นที่แลกเปลี่ยนอากาศ ทั้งนี้เพราะที่ผนังถุงลม จะมีหลอดเลือดฝอย มาหล่อเลี้ยงมาก
ที่มาภาพ : http://www.organsofthebody.com/ bronchi/    
     
   ปอด (Lung)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
            ปอด มีอยู่สองข้าง วางอยู่ในทรวงอก มีรูปร่างคล้ายกรวย มีปลาย หรือยอดชี้ขึ้นไปข้างบน และไปสวมพอดีกับช่องเปิดแคบๆ ของทรวงอก ซึ่งช่องเปิดแคบๆนี้ ประกอบขึ้นด้วย ซี่โครงบน ของกระดูกสันอก และกระดูกสันหลัง ฐานของปอดแต่ละข้าง จะใหญ่ และวางแนบสนิทกับกระบังลม ระหว่างปอด 2 ข้าง จะพบว่า มีหัวใจอยู่ ปอดข้างขวาจะโตกว่าปอดข้างซ้ายเล็กน้อย และมีอยู่ 3 ก้อน ส่วนข้างซ้ายมี 2 ก้อน หน้าที่ของปอดคือ การนำก๊าซ CO2 ออกจากเลือด และนำออกซิเจนเข้าสู่เลือด ปอดจึงมีรูปร่างใหญ่ มีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายฟองน้ำ  
ที่มาภาพ : http://www.healthcommunities.com/pulmonology-anatomy/respiratory-system-anatomy_jhmwp.shtml
     
   เยื่อหุ้มปอด (Pleura)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
           เยื่อหุ้มปอด เป็นเยื่อที่บางและละเอียดอ่อน เปียกชื้น และเป็นมันลื่น หุ้มผิวภายนอกของปอด เยื่อหุ้มนี้ ไม่เพียงคลุมปอดเท่านั้น ยังไปบุผิวหนังด้านใน ของทรวงอกอีก หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เยื่อหุ้มปอดซึ่งมี 2 ชั้น ระหว่าง 2 ชั้นนี้มี ของเหลวอยู่นิดหน่อย เพื่อลดแรงเสียดสี ระหว่างเยื่อหุ้มมีโพรงว่าง เรียกว่าช่องระหว่างเยื่อหุ้มปอด
ที่มาภาพ : http://taem.weebly.com/3648361936393656362935913619363236103610362736343618365135921.html
     
   กระบวนการทำงานของระบบการหายใจ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ที่มาภาพ : http://taem.weebly.com/3648361936393656362935913619363236103610362736343618365135921.html
     

การแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลม

           อากาศเมื่อเข้าสู่ปอด จะไปอยู่ในถุงลม ซึ่งมีลักษณะกลม คล้ายลูกองุ่น ซึ่งปอดต่ละข้าง จะมีถุงลมข้างละ 150 ล้านถุง แต่ะถุงมีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ถึง 0.1 มิลลิเมตร ถุงลมทุกอัน จะมีหลอดเลือดฝอย มาห่อหุ้มไว้ การแลกเปลี่ยน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน ไนโตรเจน และไอน้ำ ผ่านเข้าออกถุงลม โดยผ่านเยื่อบางๆ ของถุงลม

 
    ที่มาภาพ : http://i.kinja-img.com/ gawker-media/ image/ upload/s--CcXdF6go--/ c_fit,fl_progressive,q_80,w_636/ oescsserivqtcyvzygvk.gif
              เลือดจากหัวใจมาสู่ปอด เป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ คาร์บอนไดออกไซด์สูง เมื่อมาสู่ถุงลมจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊ส โดยออกซิเจนในถุงลม จะแพร่เข้าสู่เส้นเลือด ขณะเดียวกัน คาร์บอนไดออกไซด์ ในเส้นเลือด จะแพร่เข้าสู่ถุงลม แล้วขับออก ทางลมหายใจออก
ที่มาภาพ : http://taem.weebly.com/3648361936393656362935913619363236103610362736343618365135921.html
 
หน้าที่แล้ว กลับด้านบน หน้าถัดไป
คำแนะนำการใช้ I ตัวชี้วัด I เนื้อหา I วิดีโอ I แบบทดสอบ I ผู้จัดทำ
 
   
 
จัดทำโดย นิสา มากแก้ว ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี