Digestive
Circulatory
Respiratory
Excretory
Nervous
Immune
Reproductive
Skeletal
profile
 
 
  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
           การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์แบบที่ต้องมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ที่มีโครโมโซมเป็นแฮพลอยด์ (haploin) เป็นเซลล์ที่ได้มาจาก การแบ่งตัวแบบไมโอซิสของเซลล์ spermatogonium (2n) หรือ oogonium (2n) การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นภายหลังที่ เซลล์สืบพันธุ์ มีการปฏิสนธิ จากเพศตรงข้าม
             การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์คือ จะต้องมีการผสมระหว่าง เซลล์สืบพันธุ์ของ เพศผู้ที่เรียกว่า ตัวอสุจิ และเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมีย ที่เรียกว่า ไข่ เมื่อสัตว์โตเต็มที่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์แล้ว เพศเมีย จะสร้างไข่ และเพศผู้จะสร้างอสุจิ ไข่ และตัวอสุจิ ของสัตว์แต่ละชนิด จะมีขนาด และจำนวน ต่างๆกันไป โดยทั่วไปไข่จะมีลักษณะกลม หรือรี เคลื่อนที่ไม่ได้ และมักมีอาหารสะสมอยู่เพื่อ ไว้เลี้ยงตัวอ่อนที่อยู่ภายใน เช่น ไข่แดงของไข่ไก่ ไข่เป็ด นอกจากนี้ยังมีสิ่งห่อหุ้ม เพื่อป้องกัน การกระทบกระเทือน จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจ มีลักษณะเป็นวุ้น เช่น ไข่กบ หรือมีลักษณะ เป็นเยื่อเหนียว เช่น ไข่เต่าทะเล บางชนิดมีเปลือกแข็งหุ้ม เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่จระเข้ สำหรับตัวอสุจิจะมีขนาดเล็กกว่าไข่มาก และมักมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และจะเคลื่อนที่ ได้เร็ว เพราะ มีส่วนหางช่วยในการเคลื่อนที่เพื่อสะดวก ในการ เข้าผสมกับไข่ เมื่อตัวอสุจิผสมกับไข่จะเกิดการ ปฏิสนธิ ขึ้น ถ้าตัวอสุจิจากสัตว์เพศผู้เข้าผสมกับไข่ ซึ่งยังอยู่ใน ตัวของ สัตว์เพศเมีย เราเรียกการปฏิสนธิ แบบนี้ว่า การปฏิสนธิภายใน แต่ถ้ามีการผสมระหว่างไข่ ่และตัวอสุจิ ภายนอกตัวของ สัตว์เพศเมีย เราเรียกว่า การปฏิสนธิภายนอก
ที่มาภาพ : http://imgkid.com/real-sperm-and-egg-fertilization-video.shtml    
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

        ในการเลี้ยงปลากัด เมื่อปลาตัวเมีย ท้องโตขึ้นเรื่อยๆ จนท้องแก่เต็มที่ เมื่อนำมาไว้ รวมกับปลาตัวผู้ ปลาทั้งสองเพศ จะไม่กัดกัน ตัวผู้จะทำหวอด ไว้ตาม ขอบตู้ปลาและตามพืชน้ำที่ใส่ไว้ จากนั้นจะไล่รัดตัวเมีย เมื่อปลากัดตัวเมีย ถูกตัวผู้รัดจะปล่อยไข่ออกมา ตัวผู้จะปล่อยอสุจิออกมาด้วย จากนั้นจะ คลายการรัดแล้วจึงเริ่มรัดใหม่ ดังนั้นไข่ที่ออกมาจึงออกมา เป็นชุดๆ จนหมด ขณะที่ตัวเมียออกไข่ แต่ละชุด ตัวผู้จะรีบเข้าไปอมไข่นำไปคาย ใส่ไว้ในหวอด เมื่อตัวเมีย ออกไข่หมดแล้ว จะสังเกตจากตัวผู้เริ่มหวงไข่ และเริ่มไล่กัดตัวเมีย ให้แยกตัวเมียออกไปเลี้ยงที่ภาชนะอื่น ไม่เช่นนั้น ตัวเมียจะกินไข่หมด ตัวผู้จะเฝ้าดูแลไข่จนฟักเป็นลุกปลาตัวเล็กๆ จึงแยก ตัวผู้ออก ไม่เช่นนั้น ตัวผู้จะกินลูกปลาหมด การปฏิสนธิภายนอกนั้น ต้องอาศัยน้ำเป็นตัวกลาง ให้ตัวอสุจิเคลื่อนที่เข้าไป ผสมกับไข่ได ้และการปฏิสนธิแบบนี้ ต้องอาศัย การบังเอิญ ดังนั้นแม้ว่าปลา ที่มีการปฏิสนธิภายนอก จะวางไข่จำนวนมาก แต่ก็มีไข่เพียง จำนวนหนึ่งเท่านั้น ที่ได้รับการผสม
 
ที่มาภาพ : http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/watana_mulkunee/pasompun.html
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

        ปลาบางชนิดออกลูก เป็นตัว เช่น ปลาเข็ม ปลาหางนกยูง ปลาฉลาม ซึ่งจะเป็นการปฏิสนธิภายใน โดยปลาตัวผู้จะปล่อยอสุจิ เข้าไปในร่างกาย ของปลาตัวเมียที่มีไข่สุกอยู่ภายใน ร่างกาย ตัวอสุจิจะเข้าผสมกับไข่ เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้ว จะเจริญเติบโตเป็นลูกปลาต่อไป จนครบกำหนดคลอด
ที่มาภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=hHRteZrZ-n0
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

         สัตว์ที่วางไข่บนบกทุกชนิด และสัตว์ที่ ออกลุกเป็นตัว มีการปฏิสนธิภายในทั้งสิ้น หลังจากมีการปฏิสนธิสัตว์บางชนิด จะวางไข่ ซึ่งมีเปลือกหุ้มไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อให้ไข่ ได้รับการผสม และเจริญเติบโตเป็นตัวต่อไป

                 ส่วนสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว เมื่อไข่ได้รับ การผสมแล้ว ก็ยังจะเจริญเติบโตอยู่ในตัวแม่ต่อไป จนถึงกำหนดคลอด จึงคลอดออกมา เป็นลุกสัตว์ และเติบโตต่อไป ระยะเวลา ของการเจริญเติบโต ของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน

 
ที่มาภาพ : http://t.wallpaperweb.org/wallpaper/animals/1280x1024/CHICKENS.jpg
 
   การโคลนนิ่ง (Cloning)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
             การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ การคัดลอก หรือการทำซ้ำ ให้มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ หากกล่าวเรื่อง การโคลนนิ่ง (Cloning) ในแง่ของสิ่งมีชีวิต ที่เกี่ยวพันถึงเทคโนโลย ีชีวภาพแล้ว การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ กระบวนการสืบพันธุ์ โดยไม่อาศัยเพศชนิดหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตที่ถูกโคลนออกมา จะมีลักษณะทางพันธุกรรม โดยรวมถึงมีลักษณะทางกายภาพ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบ หรือ สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทุกประการ

        โดยคำว่าโคลน (Clone) นั้นมาจากภาษากรีกจากคำว่า “Klone” ซึ่งแปลว่า แขนง กิ่ง ก้าน โดยใช้อธิบาย การแบ่งตัว แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual) ของในพืชและสัตว์ และโดยที่ คำว่า โคลน จะถูกใช้เรียกสิ่งที่ถูก โคลนออกมา จากสิ่งมีชีวิต ต้นแบบ ตัวอย่างของลักษณะสิ่งมีชีวิต ที่ได้จาก การคลนนิ่ง (Cloning) เช่น มีเพศเหมือนกัน มีหมู่เลือด เหมือนกัน เป็นต้น

ที่มาภาพ : http://www.thaibiotech.info/what-is-cloning.php
 
         หากกล่าวถึงเรื่อง การโคลนนิ่ง (Cloning) สัตว์ซึ่งปกติแล้วสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศแล้ว การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ การสร้างสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมา โดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เพศผู้ หรืออสุจิของสัตว์เพศผู้ แต่ใช้นิวเคลียสจากเซลล์เต็มวัยของเซลล์ร่างกาย ของสัตว์เพศอะไรก็ได้ใส่ลงไปที่ เซลล์สืบพันธุ์ ของสัตว์เพศเมียหรือเซลล์ไข่โดยนำสารพันธุกรรม หรือ DNA ที่มีอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียหรือเซลล์ไข่ออกก่อน แล้วนำ เซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียหรือเซลล์ไข่ใส่ไปในตัวเพศเมียเพื่อให้คลอดออกมา เมื่อคลอดออกมาทำให้ได้สัตว์ตัวใหม่ที่มี รูปร่าง หน้าตา ลักษณะภายนอก เหมือนกับสัตว์ตัวที่เป็นเจ้าของเซลล์เดิมเกือบทุกประการ และมีพันธุกรรมเหมือนกับสัตว์ตัวที่เป็นเจ้าของเซลล์เดิมทุกประการ ถ้าเจ้าของเซลล์ เป็นเพศเมียก็จะได้สัตว์ให้เป็นเพศเมีย ถ้าเจ้าของสัตว์เป็นเพศผู้จะได้สัตว์ใหม่เป็นเพศผู้ เหมือนกับเจ้าของเซลล์เดิมทุกประการ
 
 
หน้าที่แล้ว กลับด้านบน หน้าถัดไป
คำแนะนำการใช้ I ตัวชี้วัด I เนื้อหา I วิดีโอ I แบบทดสอบ I ผู้จัดทำ
 
   
 
จัดทำโดย นิสา มากแก้ว ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี