หน้าหลัก คำอธิบายรายวิชา ก่อนเรียนควรรู้ บทเรียน แบบทดสอบ มุมพักสมอง website น่าสนใจ ประวัติผู้จัดทำ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 (มัธยมศึกษา)
จัดทำโดย ครูวรรณภา เอี่ยมสมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนปทุมวิไล

ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการกิจจา ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนของครูเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาในนักเรียนมีคุณภาพต่อไป
ขอบคุณ คุณครูทองสุก หัตถกิจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการเรียนรู้ และคุณครูทุกท่าน
ที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของเนื้อหาสาระ ผู้จัดทำได้ใช้เนื้อสาระจากหนังสือ
1.หนังสือบัญชีเบื้องต้น 1     อาจารย์ มนัสชัย กีรติผจญ และอาจารย์เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา สำนักพิมพ์เอมพันธ์ 2.หนังสืองานธุรกิจ อาจารย์สิฎฐากร ชูทรัพย์ อาจารย์เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา อาจารย์ประพาสิทธิ์ โกศินานนท์ อาจารย์วาริษฐา เนียมน้อม สำนักพิมพ์เอมพันธ์ 3. http://buncheekpc.yimzaa.com/account1.html
มาประกอบการจัดทำสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาต่อไป
ผู้จัดทำขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ถ้าพูดถึง “บัญชี” น้อง ๆ หลาย คนคงจะนึกถึงความยุ่งยาก ปวดหัวกับตัวเลขการจดจำอะไรที่มากมาย การคำนวณที่ไม่สามารถ ผิดพลาดอะไรได้ ใช่ไหมครับ แต่ถ้าตั้งใจศึกษาและฝึกฝนแล้วก็จะทำให้ เข้าใจ และไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับ กับการเรียน
บัญชี เว็บไซต์นี้ จึงมีการรวบรวมสาระความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาบัญชี เบื้องต้น ซึ่งมีการ อธิบายที่อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ และง่ายต่อการจดจำ รวมทั้งมีรูปแบบเว็บไซต์ที่น่าสนใจ เหมาะสมแก่การศึกษา ได้ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม
            นอกจากมีเนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าใจแล้ว ยังมีแบบฝึกหัดให้น้อง ๆ และผู้สนใจได้ฝึกฝนเพื่อทดสอบความเข้าใจทั้งก่อนเรียนรู้ และหลังเรียนรู้ด้วย ซึ่งสามารถตรวจ คำตอบ และนับคะแนนได้เลยนะคร้าบ....

 

C O P Y R I G H T © 2 0 1 1