หน้าหลัก คำอธิบายรายวิชา ก่อนเรียนควรรู้ บทเรียน แบบทดสอบ ประวัติผู้จัดทำ

แนะนำตัวละคร

ชื่อ โตเน่ ครับผม
ชื่อ คูเปอร์ ครับ
ชื่อ ป้าแกะจัง ค่ะ
ลุง สเตอร์ ครับ
ชื่อ น้องคูปัน คะ

           โตเน่ เป็นเด็กที่ชอบเรียนวิชาบัญชีมากๆ  ซึ่งเมื่อเค้าเรียนจบเค้าอยากเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย
           คูเปอร์ เป็นเพื่อนกับโตเน่ ซึ่งเป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรมของโรงเรียนมาก แต่เค้าก็ชอบรวมกลุ่มกับโตเน่มาติวบัญชีให้กับน้องๆ
           ป้าแกะจัง เป็นป้าของโตเน่ ซึ่งป้าแกะจังเปิดสำนักงานบัญชีและจะเป็นที่ปรึกษาให้กับโตเน่ เป็นประจำ
           ลุง สเตอร์  เป็นลุงของคูเปอร์ ซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาเรื่องเรียนของคูเปอร์ทุกวิชา
สุดท้าย ก็น้องคูปัน เป็นน้องของคูเปอร์ ชอบถามและขี้สงสัยมาก โตเน่และคูเปอร์เป็นเพื่อนรักกัน เรียนอยู่โรงเรียน และสาขาเดียวกันคือ บัญชี ซึ่งอนาคตของคูเปอร์อยากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และอยากให้น้องคูปันเรียนด้านภาษา ส่วนโตเน่อยากเป็นอาจารย์สอนบัญชี ในมหาวิทยาลัยและเรียนจบดอกเตอร์ให้ได้เลย

ข้อแนะนำในการเรียนบัญชี

           ข้อ.๑   ขอให้นักเรียนเตรียมสมุดไว้ 1 เล่ม หรือจะเป็นสมุดบัญชียิ่งดีเลยคะ
           ข้อ.๒   ควรศึกษาเป็นรายหน่วยตามลำดับ ให้ละเอียด เรื่องใดที่อ่านแล้วไม่เข้าใจให้นักเรียนบันทึกไว้และนำข้อสงสัยไปถามถึงครูวรรณภา เอี่ยมสมบัติ หรือส่งคำถามทางอีเมล์ ได้เลยคะ (Iamsombut.2523@hotmail.com)
           ข้อ.๓   ฝึกเขียนตัวเลขให้ชัดเจนและถูกต้องในสมุด
           ข้อ.๔   ก่อนศึกษารายหน่วยให้นักเรียนทำแบบประเมินก่อนเรียนเพื่อทดสอบความรู้ที่มีก่อนเรียน และเมื่อศึกษารายหน่วยเข้าใจแล้ว  ให้นักเรียนทำแบบประเมินหลังเรียน และจัดทำแบบฝึกปฏิบัติในรายหน่วยที่มีแบบฝึก และควรทำเองในสมุดบัญชีก่อนที่จะเปิดดูเฉลยนะคะ
           ข้อ.๕  ในการเขียนตัวเลขนั้นควรเขียนให้ตรงหลักเสมอ เช่น หลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับหลักหน่วยเหล่านี้เป็นต้น ตัวเลขทุก ๆ ๓ ตัว ให้ใช้เครื่องหมาย "  ,  "  โดยนับจากจุดทศนิยมไปทางซ้ายมือทุก ๓ ตัว และถ้าไม่มีเศษสตางค์ให้ใช้เครื่องหมาย " - "  เช่น
2,600.50
15,000.-
450,000.45    
           ข้อ.๖  ถ้านักเรียน เขียนตัวเลขผิดหรือชื่อบัญชีผิด  ให้ใช้ไม้บรรทัดขีดฆ่าตัวเลขหรือชื่อบัญชีที่ผิดด้วยหมึกสีเดียวกัน แล้วเขียนตัวเลขที่ถูกไว้ข้างบนตัวเลขที่ผิด และลงชื่อย่อกำกับไว้ ไม่ควรขูดลบตัวเลขหรือชื่อบัญชีที่ผิดหรือเขียนตัวเลขหรือชื่อบัญชีทับลงไปที่ผิด  ตัวอย่าง เช่น

หรือ
C O P Y R I G H T © 2 0 1 1