top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 ::
 ตามที่โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 30 เมษายน 2557 นั้น โรงเรียนจะดำเนินการจัดกิจกรรม ตามตารางกำหนดการดังไฟล์ที่แนบมานี้

>> ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1
>> ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4
  2014-04-20 14:55:01 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]