top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ::
  ตามที่โรงเรียนปทุมวิไล ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2556 ที่มีความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เรียนต่อ ชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2557 จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีศักยภาพเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 339 คน ดังไฟล์ที่แนบนี้ และให้ผู้มีชื่อตามประกาศ รายงานตัวที่หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ในวันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

>> ประกาศรายชื่อ
  2014-03-06 08:50:00 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]