top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ::
  ตามที่โรงเรียนปทุมวิไล ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 - 24 ก.พ. 2557 และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 2 มี.ค. 2557 จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดังไฟล์ที่แนบนี้ และให้ผู้มีชื่อตามประกาศ รายงานตัวที่ห้อง BLN1 อาคารห่วงวิทยาคาร ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

>> ห้องเรียนพิเศษทางภาษา (ICEP)
>> ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.
>> ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์การกีฬา
>> ห้องเรียนพิเศษวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  2014-03-06 08:40:00 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]