top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ::
 ตามที่โรงเรียนปทุมวิไล มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาด้านการเรียนอย่างต่อเนื่อง และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายทางการเรียน และได้ประกาศเพื่อให้ทุนแก่นักเรียนไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการการพิจารณาได้พิจารณาจากนักเรียนที่สมัครขอรับทุนแล้ว มีผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนนักเรียนเรียนดี ทุนนักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน และ ทุนนักเรียนยากจน ตามไฟล์ที่แนบมานี้

>>รายชื่อนักเรียนที่รับทุนเรียนดี
>>รายชื่อนักเรียนที่รับทุนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน
>>รายชื่อนักเรียนที่รับทุนยากจน
  2014-02-01 16:43:07 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]