top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กิจกรรม "เปิดลานความรู้สู่ประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2556" วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ::
 โรงเรียนปทุมวิไล มีกำหนดจัดกิจกรรม "เปิดลานความรู้สู่ประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2556" ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ สวนรื่นฤดี โรงเรียนปทุมวิไล

>> เวลา 14.10 น. คณะผู้บริหาร/ครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15, 4/11, 5/7, 5/9 พร้อมกันบริเวณสวนรื่นฤดี

>> เวลา 14.15 น. พิธีเปิด โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีรพงษ์ คล้อยดี เป็นประธานในพิธี

>> เวลา 14.30 - 15.30 น. ร่วมชมกลไกการทำงานของอุปกรณ์ที่เข้าร่วมแ่ข่งขันรายการ "Sci Fighting" วิทย์สู้วิทย์ ในการนำเสนอรูปแบบ ปทุมวิไล Fighting และ การแสดงของนักเรียน ในกิจกรรม "ลูก ป.ว. ร่วมก่อสานฝัน วันเปิดลานความรู้สู่ประสบการณ์"
- รำเทิดไท้องค์ราชัน ชุด นวรัตน์กษัตริย์ตรา
- ปทุมวิไล Fighting
- โยโย่โชว์
- แดนเซอร์ประกอบเพลง
- ลีลาประกอบเพลง
- ดนตรีโฟล์คซอง
  2013-12-05 08:05:00 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]