top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: โครงการ "สรุปเข้มฯ ครั้งที่ 10" เพื่อเตรียมสอบ Admission โดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ::
 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการ "สรุปเข้มฯ ครั้งที่ 10 หนึ่งทศวรรษ ตอน เตรียมรับ ขยับรุก พร้อมบุกอาเซียน" ระหว่างวันที่ 23 - 24,30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ถ.พญาไท) เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทบทวน สรุปเนื้อหาทุกวิชา และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ Admission ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนะแนวระบบการสอบ Admission ที่ควรรู้

นักเรียนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการโดยสมัครทาง http://www.curadio.chula.ac.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับคู่มือประกอบการบรรยาย

>>รายละเอียดเพิ่มเติม
  2013-11-20 19:50:04 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]