top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กำหนดการวันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2556 ::
 กำหนดการวันสอบธรรมศึกษาประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชา ธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชา พุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชา วินัย

>> ดาวน์โหลด เอกสารเตรียมสอบนักธรรมชั้นเอก
>> ดาวน์โหลด เอกสารเตรียมสอบนักธรรมชั้นโท
>> ดาวน์โหลด เอกสารเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี
>> ดาวน์โหลด ข้อสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ปี 2547 - 2555
>> ดาวน์โหลด รายชื่อครูผู้สอบนักธรรม
>> ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนผู้สอบนักธรรมชั้นเอก
>> ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนผู้สอบนักธรรมชั้นโท
>> ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนผู้สอบนักธรรมชั้นตรี
  2013-11-20 08:25:20 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]