top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศผลการแข่งขันพิธีกรโรงเรียน ::
 จากการแข่งขันพิธีกรโรงเรียน master of ceremonies ซึ่งจัดไปแล้วใน วันที่ 8 สิงหาคม 2556 นั้น ผลการประกวดเป็น ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กชายอภิสิทธิ์ แจ่มนิล ม.1/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.เด็กชายอาทิตย์ น้อยเหนื่อย ม.3/11 ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1
3.เด็กชายสหัสวรรษ จารุไพบูลย์พันธ์ ม.1/14 ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายจรรย์พัฒน์ วงศาโรจน์ ม.6/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.นางสาวจารุวรรณ จิตรบำรุง ม.6/2 ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1
3.นางสาวจุฑามาศ ดวงโกศล ม.6/1 ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2
  2013-08-13 00:00:00 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]