top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ::
 โรงเรียนปทุมวิไล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรการของสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน เงินตอบแทนเดือนละ 7,620 บาท และเงินประกันสังคม 5% ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- วุฒิการศึกษา ปวช.
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

ผู้ที่สนใจสามารถรับและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปทุมวิไล ตั้งแต่วันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
>> รายละเอียดรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ
  2013-07-07 23:12:30 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]