top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ::
 จากการดำเนินการให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกา 2555 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 นั้น ผลการสอบแต่ละระดับ เป็นดังนี้

>> รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี
>> รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท
>> รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก

>> ค้นหารายชื่อ
  2013-07-03 07:24:17 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]