top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ตารางจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ::
 โรงเรียนปทุมวิไล มีกำหนดจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 - 3 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.15 น. โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังไฟล์ที่แนบ

>> ดาวน์โหลดตารางการจัดกิจกรรม
  2013-07-01 18:33:10 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]