top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ผลการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ::
 ตามที่ สพม. 4 จัดการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนั้น ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

>> ประเภทนักเรียนหลักสูตรปกติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพฐ.
ได้แก่ เด็กหญิงภริม ไพราม โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานี

>> ประเภทนักเรียนหลักสูตรปกติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.
ได้แก่ นางสาวจุฑาทิพย์ ปิติวิทยกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

>> ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร EP/MEP/Gifted สังกัด สพฐ.
ได้แก่ เด็กชายกฤษฎี พึ่งหรรษพร โรงเรียนสายปัญญารังสิต

>> ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร EP/MEP/Gifted สังกัด สพฐ.
ได้แก่ นายเกรท มงคลสินธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานี

>> ประเภทนักเรียนหลักสูตรปกติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดอื่น
ได้แก่ เด็กหญิงเมธาวี แดนวิบูล โรงเรียนจำรัสวิทยา


>>ดาวน์โหลดรายละเอียดผลการแข่งขัน
  2013-07-01 15:23:10 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]