top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ::
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีกำหนดการจัดการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 8-10 ธันวาคม 2556

>> ดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวดแข่งขัน
>> เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
  2013-06-30 10:05:00 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]