top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: แจ้งการหยุดเรียนในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ::
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนปทุมวิไล ในการสอบรรจุครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 14.30 น. เพื่อให้การควบคุมการใช้พื้นที่ ป้องกันการทุจริตในการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด

โรงเรียนจึงแจ้งให้ครูและนักเรียนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ควรเข้ามาในบริเวณโรงเรียนในวันดังกล่าว และกำหนดให้โรงเรียนหยุดการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 อีกด้วย

จนในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 นักเรียนจึงมาเรียนตามปกติ
  2013-06-21 08:50:40 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]