top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กิจกรรมงาน “วันที่ระลึก เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย 24 มิถุนายน 2475 ” ::
 โรงเรียนปทุมวิไล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีกำหนดจัดงาน “วันที่ระลึก เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย 24 มิถุนายน 2475” ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2475 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โดยส่วนหนึ่งของงาน มีการจัดกิจกรรมการประกวด 2 รายการ ดังนี้

>> การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ดาวน์โหลดรายละเอียด

>> การประกวดออกแบบสื่อวันที่ระลึกเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย(ป้ายไวนิลทำมือ) ดาวน์โหลดรายละเอียด

>> ตัวอย่างป้ายไวนิลทำมือ


เชิญชวนนักเรียนร่วมส่งผลงานประกวด และ ร่วมกิจกรรม
  2013-06-08 22:53:00 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]