top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ศูนย์ ERIC จัดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู และ นักเรียน ของโรงเรียนสหวิทยาเขตสัตตบงกช ::
 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนปทุมวิไล จัดการอับรมภาษาอังกฤษสำหรับครู และ นักเรียน ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช โดยกำหนดจำนวนครูและนักเรียนที่จะเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 150 คน โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ
>> รายละเอียดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม

กำหนดการจัดกิจกรรม
- English Camp for Secondary School Teachers ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2556
>> ดาวน์โหลดกำหนดการจัดกิจกรรม

- English Camp Grade 9 Students ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2556
>> ดาวน์โหลดกำหนดการจัดกิจกรรม
  2013-05-07 11:15:00 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]