top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ ::
 โรงเรียนปทุมวิไลมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

- รับเอกสารและยื่นซองสอบราคา วันที่ 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบริหารงบประมาณ
- กำหนดการเปิดซองสอบราคา วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
  2013-04-22 00:00:00 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]