top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 (รอบ 2) ::
 โรงเรียนปทุมวิไล รับสมัครนักเรียนเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (รอบ 2)
ดังนี้
- โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ม.1 จำนวน 15 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive Communicative English Program (ICEP) ม.4 จำนวน 11 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ม.4 จำนวน 21 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOU สถาบันปัญญาภิวัฒน์) ม.4 จำนวน 36 คน

>>กำหนดการรับสมัคร
- รับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปทุมวิไล
- รับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2556
- สอบคัดเลือก วันที่ 11 มีนาคม 2556
- ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 12 มีนาคม 2556
- มอบตัว วันที่ 13 มีนาคม 2556

>>ดาวน์โหลดรายละเอียด
  2013-03-04 22:29:39 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]