top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กำหนดการกิจกรรมช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556 ::
 3 มีนาคม 2556 มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม. 1 และ ม.4
2 - 5 มีนาคม 2556 สอบ GAT/PAT รอบที่ 2
5 - 8 มีนาคม 2556 ประกาศผลนักเรียนที่สอบไม่ผ่านและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1
11 มีนาคม 2556 ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1
13 มีนาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6
13 - 15 มีนาคม 2556 ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2
14 - 18 มีนาคม 2556 รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
16 มีนาคม 2556 ทดสอบความสามารถพิเศษ
18 มีนาคม 2556 ประกาศผล/รายงานตัว ม.1 ความสามารถพิเศษ
18 มีนาคม 2556 ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2
19 มีนาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1,2,4 และ 5
23 มีนาคม 2556 สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1
24 มีนาคม 2556 สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4
27 มีนาคม 2556 ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1
28 มีนาคม 2556 ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4
28 มีนาคม 2556 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ซ้อมรับประกาศ
29 มีนาคม 2556 พิธีรับประกาศชั้น ม.3 และ ม.6
1 เมษายน 2556 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 ที่ได้โควต้านักเรียนชั้น ม.3 เดิม
6 เมษายน 2556 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
7 เมษายน 2556 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4
22 - 30 เมษายน 2556 กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556
2 - 7 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
14 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่ 1/2556
  2013-03-01 22:59:38 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]