top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 ::
 โรงเรียนปทุมวิไล รับสมัครนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ทั้งในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) รับนักเรียน จำนวน 30 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. และ สอวน.) รับนักเรียน จำนวน 36 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- โครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive Communicative English Program (ICEP) รับนักเรียน จำนวน 36 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับนักเรียน จำนวน 36 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOU สถาบันปัญญาภิวัฒน์) รับนักเรียน จำนวน 36 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และการกีฬา รับนักเรียน จำนวน 36 คน

กำหนดการรับสมัคร
- รับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปทุมวิไล
- รับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคาร 1 ห้องสมาคมผู้ปกครองครูและนักเรียน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- รายละเอียดเพิ่มเติมดังประกาศโรงเรียนปทุมวิไล

>> ประกาศโรงเรียนปทุมวิไล
  2013-01-14 22:14:52 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]