top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: รับสมัครแม่บ้าน และ คนงาน จำนวน 4 อัตรา ::
 โรงเรียนปทุมวิไล รับสมัครแม่บ้าน และ คนงาน จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 50 ปี
- ไม่จำกัดเพศ
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สู้งาน
- ซื่อสัตย์

หลักฐานประกอบการสมัคร
- รูปถ่าย
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน

สนใจติดต่อด้วยตนเองที่ ห้องบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  2013-01-12 16:01:56 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]