top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2556 ::
 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2556 มีการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ดังนี้
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2556
- นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2556
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2556
- นักเรียนระดับชั้น ม.4 หยุดเรียน ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2556
- นักเรียนระดับชั้น ม.5 หยุดเรียน ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2556
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติวสำหรับการสอบ O-NET ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2556

และเปิดเรียนเป็นปกติทุกระดับชั้น ในวันที่ 14 มกราคม 2556
  2013-01-08 16:08:33 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]