top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: 17 ธ.ค. 55 - 1 ก.พ 56 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดติว O-net สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ::
 เพื่อยกระดับผลการสอบ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 งานบริหารวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดการสอนเพื่อทบทวนความรู้ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 - 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 7.30 - 8.30 น. โดยมีตารางสอนดังต่อไปนี้

>> ตารางสอนสำหรับเดือน ธันวาคม 2555
>> ตารางสอนสำหรับเดือน มกราคม 2556
  2012-12-18 08:11:00 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]