top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 ::
 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์กำลังสำรอง กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนปทุมวิไล
เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2555
ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่)
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ปี 2 ชาย พันปกครอง 21 เข้ารับการฝึก ผลัดที่ 45 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2556
ปี 3 ชาย พันปกครอง 34 เข้ารับการฝึก ผลัดที่ 28 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2556
ปี 2 หญิง พันปกครอง 61 เข้ารับการฝึก ผลัดที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2556
ปี 3 หญิง พันปกครอง 61 เข้ารับการฝึก ผลัดที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2556
  2012-11-30 15:47:55 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]