top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดติว ONET'56 ให้นักเรียนชั้น ม.6 วันที่29พ.ย.-3ธ.ค.55 ::
 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำเนินการจัดโครงการติว ONET'56 โรงเรียนเครือข่ายศูนย์พัฒนาการแนะแนวการศึกษา จังหวัดปทุมธานี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสหวิทยาเขตสัตตบงกช จำนวน 850 คน

ในวันที่ 29, 30 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม 2555

ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
  2012-11-28 09:58:42 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]