top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ::
 โรงเรียนปทุมวิไล และ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” (โรงเรียนคู่พัฒนา) มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

>> โครงการห้องเรียนพิเศษ <<
ติดต่อรับเอกสารใบสมัคร ณ อาคารประชาสัมพันธ์ : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

-> รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- โครงการห้องเรียนพิเศษMini English Program (MEP) รับนักเรียน 30 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รับนักเรียน 36 คน
รับสมัคร : วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบคัดเลือก : วันที่ 4 มีนาคม 2560
ประกาศผล และ รายงานตัว : วันที่ 9 มีนาคม 2560
มอบตัว : วันที่ 3 เมษายน 2560

-> รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- โครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา Intensive Communicative English Program (ICEP) รับนักเรียน 36 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รับนักเรียน 30 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษการกีฬา รับนักเรียน 36 คน
รับสมัคร : วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบคัดเลือก : วันที่ 5 มีนาคม 2560
ประกาศผล และ รายงานตัว : วันที่ 10 มีนาคม 2560
มอบตัว : วันที่ 3 เมษายน 2560


>> ห้องเรียนหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป<<
ติดต่อรับเอกสารใบสมัคร ณ อาคารประชาสัมพันธ์ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

-> รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัคร : วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560
สอบคัดเลือก : วันที่ 1 เมษายน 2560
ประกาศผล และ รายงานตัว : วันที่ 5 เมษายน 2560
มอบตัว : วันที่ 19 เมษายน 2560

-> รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัคร : วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560
สอบคัดเลือก : วันที่ 2 เมษายน 2560
ประกาศผล และ รายงานตัว : วันที่ 6 เมษายน 2560
มอบตัว : วันที่ 20 เมษายน 2560>> ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล
>> ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล และ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
  2017-01-25 10:29:22 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]