top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560 ::
 เนื่องจากโรงเรียนปทุมวิไลได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปโดยความเรียบร้อย โรงเรียนปทุมวิไลจึงกำหนดให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560 โดยให้นักเรียนทุกคนทบทวนบทเรียนอยู่ที่บ้านในวันดังกล่าว
  2017-01-24 17:38:25 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]