top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 ::
 โรงเรียนปทุมวิไล มีกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 โดยมีตารางสอบสำหรับแต่ละระดับชั้น ดังนี้

>> ตารางสอบระดับชั้น ม.1 วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม 2559
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.2 วันที่ 19 และ 20 ธันวาคม 2559
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.3 วันที่ 19 และ 20 ธันวาคม 2559
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.4 วันที่ 21, 22 และ 23 ธันวาคม 2559
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.5 วันที่ 21, 22 และ 23 ธันวาคม 2559
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.6 วันที่ 19, 20 และ 21 ธันวาคม 2559


- สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มีสอบในวันใด ให้หยุดทบทวนบทเรียนอยู่ที่บ้าน
  2016-12-16 18:48:53 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]