top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศสอบราคาขอซื้อครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิงสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ::
 โรงเรียนปทุมวิไล ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิงสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการระบบเครือข่ายเรียนรู้ไร้พรมแดน จึงมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการดังไฟล์ประกาศที่แนบ

กำหนดยื่นซองราคาวันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2555 และกำหนดเปิดซองในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

>> ดาวน์โหลดประกาศ
  2012-11-13 22:29:05 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]